Vidovdanski trg

ISTORIJA GRADOVA  
Vidovdanski trgSJAJNE VESTI O VIDOVDANSKOM TRGU

Na raskršću dva venca, te Konjovićeve ulice i Berićkog sokaka (sada ul. Miloša Obilića), nalazio se omanji trg. Ovde se, prema zapisu fra Bone Mihaljevića, u vreme turske uprave nalazila jedna od šest turskih džamija u Somboru. Somborci su na ovom mestu, 22. aprila 1749. godine, svečano dočekali carskog izaslanika grofa Johana Kolera, koji je dva dana kasnije i zvanično proglasio Sombor za slobodan i kraljevski grad.
U drugoj polovini XVIII veka na trgu je postavljen pravoslavni krst, načinjen od kamena. Godine 1824. g. navedeno je da ovaj trg predstavlja pijačno mesto za prodaju konja, a zatim su, neko vreme, ovde prodavane i ovce.
Trg je u vreme Srpskog Vojvodstva nazvan imenom hrvatskog bana Josipa Jelačića, a kasnije je poneo naziv Vidovdanski trg. Ovde se, kod pravoslavnog krsta, još u vreme Austrougarske, okupljala somborska srpska omladina da proslavi Vidovdan. Posle Prvog svetskog rata tu su priređivane velike vidovdanske svečanosti, koje su imale zvaničan karakter. Odavde je varoški čordaš (čuvar goveda) duvanjem u rog davao znak okolnim domaćinstvima u predgrađu Prnjavor da mogu da puste marvu kako bi je isterao na obližnji jaroš, na ispašu. Kasnije je na ovom trgu prodavana drvena građa, a kada su se, krajem XIX veka, u Somboru pojavili prvi bicikli, na trgu se nalazio biciklodrom – teren po kome su novi biciklisti učili da voze.
Krajem XIX veka na trgu su posađena drva i prostor je preuređen u omanji park, za koji se, među Somborcima, odomaćio naziv „Parkica“. Pored trga se, od 1907. godine, nalazio arteski „Konjovački bunar“, jedan od najprometnijih u Somboru. Godine 1953. na sredini trga postavljen je spomenik palim borcima Narodnooslobodilačkog rata. Istovremeno je uklonjen stari kameni pravoslavni krst.
Novi krst je postavljen krajem devedesetih godina XX veka, a staro drveće zamenjeno je mladim sadnicama tokom 2013. godine, kada su popravljene i staze na trgu.

Veliki pozdrav iz Sombora

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login