türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu sorgulama 10

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 8) Taşıt şoförü ve yolculara hizmet eden personel; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. 5) Terminale giren araçlar Terminal içindeki trafik düzenine uymak zorundadırlar. Klakson çalmayacak,hızını 20 km üstüne çıkarmayacak ve park alanları dışında park yapmayacakladır. 3) Bu yasak davranışların, […]