Svečana akademija povodom Dana oslobođenja Zemuna u II svetskom ratu

SJAJNE VESTI IZ ZEMUNA Povodom Dana oslobođenja Zemuna u drugom svetskom ratu, 22. oktobra 2015. godine, održaće se Svečana akademija sa početkom u 18:00 časova u svečanoj sali Doma vazduhoplovstva. Stanovnici Zemuna su protestvovali u martu 1941. godine zbog potpisivanja, tadašnje vlade, sporazuma sa Silama osovine. To je rezultiralo da 12. aprila Zemun bude okupiran […]

Oslobođenje Beograda

SEĆANJE NA DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA Dan oslobođenja Beograda obeležava se 20. oktobra. Naime, 20. oktobra 1944. godine, jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije – NOVJ, zajedno sa jedinicama ruske Crvene armije su potisnule okupatora i oslobodili Beograd. U tim borbama jedinicama NOVJ komandovao je general Peko Dapčević, narodni heroj, a jedinicama Crvene armije general Vladimir Ivanovič […]