Oslobođenje Beograda

SEĆANJE NA DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA Dan oslobođenja Beograda obeležava se 20. oktobra. Naime, 20. oktobra 1944. godine, jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije – NOVJ, zajedno sa jedinicama ruske Crvene armije su potisnule okupatora i oslobodili Beograd. U tim borbama jedinicama NOVJ komandovao je general Peko Dapčević, narodni heroj, a jedinicama Crvene armije general Vladimir Ivanovič […]