Hanuka – Praznik ponovnog posvećenja Hrama – Festival Svetlosti

PRAZNIK – HANUKA Praznik ponovnog posvećenja Hrama – Festival Svetlosti -Hanuka Hanuka je osmodnevni praznik jevrejske verske tradicije koji datira iz vremena Makaveja. Praznik slavi sećanje na veliki ustanak jevrejskog naroda protiv dinastije Selevkida i tadašnjeg grko-sirijskog cara Antioha IV Epifana. Njega je poveo Juda Makavejac. Viševekovno ropstvo Jevreja dostiglo je svoju kulminaciju pod Antiohom […]

Od Adama do naših dana – subota kao dan sećanja na naše pretke

SJAJNE VESTI O SUBOTI U starim vremenima za svet mrtvih je uvek bilo „zaduženo“ neko božanstvo. Nama je možda najpoznatije starogrčko božanstvo podzemnog sveta, Had (otuda naš izraz za podzemlje, Ad). Zaduženje božanstva podzemnog sveta u politeističkim, paganskim religijama bilo je da ne dozvoli da se duše mrtvih vraćaju iz sveta mrtvih u svet živih. […]