Kad sve krene nizbrdo, setite se ovoga

SJAJNE VESTI & FORENSIC SOUL Sreća nije odsustvo problema, već sposobnost da se sa njima suočimo. Zamislite samo koje bi predivne stvari vaš um mogao prihvatiti kad ne bi bio toliko fokusiran na borbu sa problemima. Uvek gledajte šta imate, umesto da mislite na ono šta ste izgubili. Nije bitno šta vam je život oduzeo, […]