O imeni Božjem (deo drugi)

SJAJEN VESTI – AUTORSKI TEKST O IMENU BOŽJEM Naravno da Bog ima i svoje, lično ime (Nomina personalia Dei). Svoje Ime On je sam otkrio proroku Mojsiju (hebr. משה, Moše) kada mu je na gori Horev (lokacijski ona je jedno od vrhova planine Sinaj) dao zadatak da izvede svoj narod iz Misira (Egipat), iz ropstva […]

O imenu Božjem (deo prvi)

SJAJEN VESTI – AUTORSKI TEKST O IMENU BOŽJEM U antčkom svetu imena se nisu davala tek tako. Mnoge kulture imenu su pridavale ogroman značaj. Naime, imati ime značilo je imati postojanje. Poznavati nekoga sa imenom značilo je poznavati imenovanu stvrnost. U jezicima naroda drevnog Orijenta koji najčešće pripadaju grupi semitskih jezika svako ime je imalo […]