Konkurs za mlade poljoprivrednike iz Blaca

POLJOPRIVREDA  
Konkurs za mlade poljoprivrednike iz BlacaOpština Blace u saradnji sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ te Opštinskom upravom i lokalnom kancelarijom za mlade raspisali su konkurs za poljoprivrednike.

Konkurs će trajati do kraja jula, a 15 odabranih poljoprivrednika do 40 godina starosti dobiće po 180.000 dinara, kako bi započeli ili proširili svoju proizvodnju.

Ovim projektom želi se postaći razvitak ruralnih sredina, iako su svesni, da u Blacu ne postoji sigurno tržište i da mladi nisu nosioci poljoprivrednih  gazdinstava. Sve te probleme nadaju se da će rešavati u hodu.

Svi zainteresovani poljoprivrednici mogu se prijaviti na konkurs, a prijave mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave Blaca. Takođe, prijava se može preuzeti i putem interneta sa sajta:www.fondacijadivac.org i sajta Opštinske uprave Blace.

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Mladi do 40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao u vezi sa poljoprivredom;

– da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace;
– da daju pisanu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) –ako već nisu registrovani;
– da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika;
– da su podneli popunjenu PRIJAVU Fondaciji “Ana i Vlade Divac” sa pratećom dokumentacijom.

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI ·

Višečlana porodica i vezana domaćinstva;

– Lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava;
– Porodice koje žive kao podstanari ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu;
– Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima .

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKU PRIJAVLJENOM ZA POLJOPPRIVREDNI PROGRAM

– Interesovanja i znanja;
– Iskustva i trenutna proizvodnja;
– Postojećih objekata i mogućnosti;
– Potrebe korisnika.

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU

1. Potpisana izjava o pristanku za obradu podataka o ličnosti;
2. Kopija lične karte ili pasoša za nosioca poljoprivrednog gazdinstva (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica);
3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave;
4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa visinom ličnog dohodka;
5. Za penzionere – zadnji ček od penzije;
6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica);
7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti;
8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa;
9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka;
10. Za poljoprivredna gazdinstva – kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva.

Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu:

Fondacija Ana i Vlade Divac (prijava na konkurs za mlade poljoprivrednike)
Ilije Garašanina 53a/7
11000 BeogradMorate se ulogovati da bi postavili komentar Login