„Akvapur“ iz Kosjerića počeo proizvodnju bioloških prečistača otpadnih voda

MAŠINSTVO, PRIVREDA  
„Akvapur“ iz Kosjerića počeo proizvodnju bioloških prečistača otpadnih voda

SJAJNE VESTI IZ KOSJERIĆA!

Firma „Akvapur“ (Aquapur) iz Kosjerića pustila je u rad novu liniju za proizvodnju bioloških prečistača otpadnih voda kontejnerskog tipa, jedinu u ovom delu Evrope.

Ova perspektivna firma „Akvapur“ iz Kosjerića je dobitnik prošlogodišnje opštinske nagrade i trenutno zapošljava 25 radnika sa tendencijom upošljavanja novih u cilju razvoja preduzeća.
Početkom juna ove godine potpisan je ugovor vredan milion evra, između ove firme iz Kosjerića i kineske kompanije „China roud and Bridge Corporation“, pa će ovi prečistači biti isporučeni na gradilišta autoputa u Crnoj Gori, gde radove izvodi ova renomirana kineska kompanija.

Puštanjem u rad nove proizvodne linije bioloških prečistača, Srbija će biti oslobođena potrebe njihovog uvoza. Prečistači otpadnih voda (POV) su namenjeni za mehaničko i biološko-aerobno prečišćavanje kućnih otpadnih voda od 3 do 300 ES (ekvivalent stanovnika) iz porodičnih kuća, manjih grupa kuća, pansiona, hotela, rekreacionih prostora, svuda gde ne postoji kanalizacioni sistem sa centralnim POV.

Prečistači su izrađeni kao kompaktni, jednoprostorni uređaji, sa jednostavnom unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja (čak do 98%) i pri značajnijem trenutnom preopterećenju. Prečišćena voda se može upotrebljavati za zalivanje i ispuštati u recipijente.

Prečistač otpadnih voda tip AQ AS VARIOcomp je tehnološka celina koja se sastoji od:

– samonosećeg plastičnog cilindričnog ili četvrtastog rezervoara (kontejnera) podeljenog na tri pojedinačne zone prečišćavanja
– hidrauličnog sistema za recirkulaciju mulja (mamut pumpa)
– aeracijskog sistema sa razvodom vazduha i ugrađenim kompresorom

Rezervoar i pregrade su napravljeni od veoma otpornog kopolimera polipropilena PP,  materijala koji ima praktično neograničen vek trajanja.

Po principu čišćenja, voda se uvodi u  primarnu komoru-taložnik za odvajanje grubih nečistoća, taloženje i stabilizaciju mulja sistemom elemenata za aeraciju. Predčišćena voda se usmerava preko  filtera za skupljanje grubih nečistoća u  komoru biološkog čišćenja (aktivaciona zona). U aktivaciji su na dnu smešteni aeratori koji mešaju i aerišu vodu i time obezbeđuju efikasno iskorišćenje vazduha za biološko čišćenje vode. Aktivirana smeša prelazi u sekundarni taložnik, gde dolazi do odvajanja i taloženja biološkog mulja od prečišćene vode, koja preko prelivne ivice ističe u odliv. Nataloženi mulj se automatski-hidrauličkim potiskom (mamutkom) vraća u aktivaciju gde se ponovo aeriše i stabilizuje. Suvišni mulj iz aktivacije se mamut pumpom prebacuje u primarnu komoru-taložnik.
Vazduh neophodan za život i učinak mikroorganizama se u aeracijski sistem uduvava iz malog, veoma tihog membranskog kompresora sa regulisanim radom. Prečistač radi u poluautomatskom režimu zahvaljujući ugrađenoj upravljačkoj jedinici, tako da praktično ne zahteva manipulaciju i održavanje. Potrebna je povremena kontrola rada sistema i pražnjenje taloga iz prve komore 1 x godišnje.

Prečistač se može ugraditi i u neposrednoj blizini objekta. U prethodno pripremljen građevinski iskop prema dimenzijama POV potrebno je izbetonirati dno (osnovnu ploču) na koju se postavlja kompaktni prečistač. Po završenom priključenju na dovodnu i odvodnu kanalizaciju, kao i elektro priključenja kompresora, potrebno je u POV nalivati vodu i istovremeno obasipati sa peskom i rastresitom zemljom. Ukoliko na mestu ugradnje postoje podzemne vode, potrebno je obetonirati POV do gornjeg nivoa podzemnih voda.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login