Posao na određeno za osobe sa invaliditetom u topličkom okugu

HUMANOST, POSAO  
Posao na određeno za osobe sa invaliditetom u topličkom okugu

SJAJNE VESTI IZ PROKUPLJA!

Grad Prokuplje je omogućio osobama sa invaliditetom da kroz zaposlenje pronađu sebi mesto u zajednici.

Od 1. septembra 2015. godine, na period od tri meseca, o deci u dnevnom boravku „Sunce“ u selu Vodice brigu će voditi jedanaestoro novozaposlenih Prokupčana, od kojih je sedmoro sa invaliditetom.
Udruženje za obolele od mišićnih i neuromišićnih bolesti je odlučilo da kroz zaposlenje ovih jedanaestoro ljudi poboljša rad u „Suncu“.

Po rečima sekretara Udruženja Dragana Petrovića, zaposleni će dobijati platu, a biće im pokriveni i putni troškovi.

„Ideja ovog udruženjaje da poboljša kvalitet života dece i mladih sa teškoćama u razvoju, ali i da pomogne korisnicima da budu što samostalniji kako bi se integrisali u društvenu sredinu“ – navodi se na njihovom sajtu.

Inače, u dnevni boravak „Sunce“ mogu dobrovoljno doći svi za koje Centar za socijalni rad u Prokuplju utvrdi da ispunjavaju uslove.

Organizacija-institucija „Sunce“ koja deluje u Prokuplju za cilj ima unapredjenje kvaliteta života dece i mladih sa teškoćama u razvoju, obezbedjuje slobodno vreme porodici za obavljanje drugih aktivnosti, pruža bezbedno okruženje nadzorom.

Prema svojim mogućnostima i slobodnom vremenu korisnici se podstiču da aktivno učestvuju u programima Dnevnog boravka ove institucije. Pruža podršku korisnicima da ostvare što veći stepen samostalnosti kako bi poboljšali kvalitet života i integrisali se u socijalnu sredinu.
Po planu i programu Dnevnog boravka aktivnosti se obavljaju u vežbanju:

– Jezik,govor,komunikacija
– Psihomotorika,
– Lične socijalne veštine,
– Dnevne životne veštine,
– Upoznavanje okoline (prirodna i društvena sredina),
– Rekreacija i slobodno vreme,
– Radno okupaciona terapija,
– Likovna umetnost,
– Muzička umetnost,
– Izleti, rekreativni boravak.

BRAVO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login