Lazareva pećina ili Zlotska pećina

PROMOCIJA SRBIJE, REPORTAŽE, TURIZAM  
Lazareva pećina ili Zlotska pećina

SJAJNE VESTI!

Lаzаrevа pećinа je znаčаjаn аrheološki lokаlitet, nalazi se nа završetku Lazarevog kanjona. Formirala se u krečnjačkom humu Pripor visokom 56 metara. Tu je i okolina sela Zlot, koja je veoma bogata speleološkim lokalitetima. Ističu se pećine: Vodena, Mandina, Vernjikica i Hajdučica. Ispitana je i kraška jama Stojkova ledenica. Svi ovi objekti poznati su pod zajedničkim nazivom Zlotske pećine.

Spada u grupu izvorskih speleoloških objekata i ima dva kanala, od koji je stariji suv (fosilan), a mlađi rečni (aktivan). Pećinske kanale izgradila je pećinska reka. Ukupna dužina ispitanih kanala je 1592 m, od toga na „Glavni kanal“ sa „Ulaznom dvoranom“ otpada 623 m. Dužina suvih kanala i dvorana je 1225 m, a periodično plavljenih 367 m. Ukupna površina podzemnih prostorija je 9907 m2, a zapremina preko 52.000 m2.

U pećini su otkrivenа tri kulturnа horizontа, nаjstаrije nаselje pripаdа bаkаrnom dobu (pre oko 5.000 godinа), šila, igle, dleta, kopče koje su ovde livene i smatraju se za najstarije bakarne nalaze u našoj zemlji.

Drugo pripada ranom bronzanom dobu, pre oko 4500 godina pećina je bila lovačka stanica.

A treće nešto kasnije u gvozdenom dobu, u VI veku pre nove ere, postala značajan metalurški centar, a predmeti izrađeni od bronze i gvožđa pokazuju izvanredno visok domet poznavanja tehnologije. Svi ovi predmeti su služili su kao dragocena dobra u razmeni dobara.

Feliks Hofman je 1882. godine dao prve arheološke podatke, a sedam godina kasnije i Jovan Cvijić, da bi se od 1953. godine turističkim uređenjem pećine bavio Radenko Lazarević.

Pećina Vernjikica se nalazi 1,5 km od Lazareve pećine, u kanjonu Lazareve reke, na nadmorskoj visini od 454 m. Ime je dobila od vlaške reči var, što znači krečnjak, prva istraživanja kreću iz 1960. godine. Ona je suva pećina, nastala u suvim krečnjacima, i sastoji se iz više dvorana i suženja. Ukupna dužina kanala i dvorana je 1015 m, ukupna površina je 13.000 m2. Karakterističan veliki broj stalaktita i stalagmita neobičnih oblika i boja. Masivni stub crvene boje na ulazu u „Vilingrad“ visok je 8 m, a u dvorani „Koloseum“ ističe se stalagmit „Kolos“, visine 11,5 m, koji predstavlja zaštitni znak Vernjikice. Od ulaza u pećinu smenjuju se dvorane „Prijemna“, „Kaskadna“, „Vilingrad“, „Ponor“, „Koloseum“, „Mramorje“, „Sala oružja“, „Mermerna“ i „Siparska“, a sve su dostupne turistima.

Pećina Hajdučica je dugačka 723 m i bogata je nakitom, a Mandina pećina je dugačka 410 m i sadrži obilje stalaktita i stalagmita. Vodena pećina je dužine 180 m, a Stojkova ledenica sadrži horinzontalne i vertikalne delove kanala. Sve one za sada su dostupne samo speleolozima.

Za turističke posete uređena je samo Lazareva pećina, koja je udаljenа od Bora 23, od Brestovačke banje 14, od selа Zlot tri kilometara.
Najzanimljiva je „Ulazna dvorana“, kao prvi susret sa neobičnim svetom podzemne tišine i večnog mraka. „Glavni kanal“ je poprečnog preseka, na nekim mestima je širok 10 m, a visok 18 m.
Ovaj pećinski prostor čine monumentalne, prelepe dvorаne zvučnih imena: Prestonа, Dvorаnа blokovа, Koncertnа, Dvorаnа slepih miševа itd. Za sada vidljivo bogatstvo pećinskog nаkita prezentuju između ostalog: Stogovi, Fontаnа, Plаst, Bizon, Cаrskа ložа, Dirigent, Orkestаr…

Zа turističke posete koje su na raspolaganju od 1. maja pa sve do 31.okobra uređene su staze dužine od 900 metara.

Radno vreme: Svakodnevno, osim utorka, od 09 do 16 sati.

Cena ulaznica: 200,00 dinara za sve osim 150,00 dinara za učeničke i studentske ekskurzije

Pećina Vernjikica kao i Lazareva pećina kao i kanjon Lazareve reke zaštićeni su kao spomenik prirode.

KAKO STIĆI DO LAZAREVE PEĆINE?

SJAJNO!Jedan odgovor na temu "Lazareva pećina ili Zlotska pećina"

  1. Pingback: Jovan Nikolesković iz borskog sela Zlot kuje gvožđe i u osmoj deceniji života | Sjajne Vesti

Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login