Klinika za pulmologiju i fizikalnu medicinu u Nišu dobila klima-uređaje i posteljinu

HUMANOST  
Klinika za pulmologiju i fizikalnu medicinu u Nišu dobila klima-uređaje i posteljinu

SJAJNE VESTI!

Udruženje građana „Bona Fides“ je organizovalo kampanju „Čini dobo radi ličnog zadovoljstva“ pa je skupilo sredstva za nabavku dva klima-uređaja koja su donirali Klinici za pulmologiju i fizikalnu medicinu.

U Kliničkom centru kažu da će dva klima-uređaja koristiti za potrebe bolesničke sobe Klinike za Plumologiju i za potrebe kinezi-sale dečjeg odeljenja Klinike za fizikalnu medicinu. Deo Kliničkog centra namenjen fizikalnoj terapiji dobio je i komplete posteljina koji su donirani odelenju dečje rehabilitacije.
Posteljinu je donirao „Patrol PM“, a iz Kliničkog centra se zahvaljuju na donaciji.

Trebalo bi da ovo bude poziv i poruka svim ljudima dobre volje da uzmu učašće u ovim akcijama i svojevrsna poruka ljudima da budu društveno odgovorni.

Klinički centar Niš (KCN), osnovan je 1990. godine, i po svojoj veličini na drugom je mestu zdravstvenih ustanova u Srbiji i pruža medicinske usluge celom jugu i jugoistoku Srbije.

Ova ustanova je ujedno i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu, а u sklopu centra ima 28 klinika, instituta, zavoda i prateće službe. U Kliničkom centru je zaposleno 3.070 radnika od kojih su 2.274 medicinska i 772 nemedicinska radnika. Оd medicinskih radnika 745 su lekari, četvoro njih su farmaceuti, 45 stručni saradnici, a 1.480 medicinski tehničari i sestre.

KC raspolaže sa 1.465 ležaja u više organizacionih jedinica, koje su organizovane kao zavodi, centri i klinike.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login