Projekat Vrelo-Šarkamen

SPOMENICI, ISTORIJA, TVRĐAVE  
Projekat Vrelo-ŠarkamenSJAJNE VESTI IZ NEGOTINA!

U periodu od 31. avgusta pa do 29. septembra 2015. godine, otpočeće realizacija projekta iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa. Projekat po nazivom: Vrelo-Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija realizovaće Muzej Krajine, koji se pojavljuje i kao učesnik, i kao sufinansijer, a u saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu.

Ovaj projekat je odobren od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i u osnovi će iznostiti 400.000,00 dinara, a nadamo se da će ostali sufinansijeri potruditi da dotiraju još sredstava kako bi ovaj projekat bio realizovan na najbolji mogući način.

Istorijsko nalazište Vrelo smešteno je na levoj obali Vrelske reke, 6 km zapadno od sela Šarkamen kod Negotina. Arhitekta Đurđe Bošković je 1947. godine locirao je vidljive objekte: utvrđenje, most i hram na levoj obali i terme na desnoj obali Vrelske reke.
Možemo sa sigurnošću tvrditi da Šarkamen nije slučajno utvrđenje istočnih granica rimskog carstva na putu od Prahova, Donjeg Milanovca do Dunava, putem kojim se iz majdanepčkog i borskog rudnika transportovalo zlato i srebro, već je to carski mauzolej. Šarkamen je nastao u vreme vladavine četvorice odnosno u periodu rimske vlasti koji je poznat kao tetrarhija.

Sam kompleks carske palate, u Šarkamenu je inače jedna od samo četiri carske palate koje se nalaze van Rima. Prostire se na 25 hektara i čitav kompleks datira iz vremena vladavine Galerija i Maksimina Daje koji je rođen, u okolini današnjeg Šarkamena, pa je u svom zavičaju počeo da gradi palatu koja je trebalo da predstavlja njegovu veličinu.
Maksimin Daja je rano okončao svoj život. Istoričari su bili ubeđeni da svoju carsku palatu nikada nije završio, međutim, arheolozi su pod rukovodstvom akademika Srejovića otkrili su i carsku palatu i grobnicu žene visokog ranga, koja je pripadala carskoj porodici. Na lokalitetu je pronađeno 38 zlatnih nalaza, podni mozaici i freske, votivne pločice, a pronađeni nakit kao da je potkrepio priču prisutnu među stanovništvom ovoga kraja da je tu nekada bila palata rimskog cara, rudnici zlata i srebra, kovnica novca …

Austrijski putopisac i arheolog Feliks Kanic, putujući Srbijom krajem 19. veka napravio je crteže i plan velike tvrđave smeštene u blizini sela Štubik, na padinama Deli Jovana u Negotinskoj Krajini. Šarkamen je posle Kanica, uostalom kao i prethodnih 16 vekova ponovo prekrio zaborav, sve do 1975. godine kada su ga istraživali Vladimir Kondić, Majkl Verner i Đoko Jovanović, a u sve svetske arheološke mape ovaj je lokalitet ubeležen zahvaljujući otkriću carske palate i grobnice žene visokog ranga u kojoj je pronađen nakit izuzetne lepote.
Tokom istraživanja tu su pronađeni dragoceni zlatni predmeti: ogrlice, prstenje, zlatnici, zlatne pločice, i 1996. godine procenjeni su na 1,3 miliona nemačkih maraka. Da bi se zaštitili ovi pronađeni predmeti od antičkog zlata, prebacili su ga iz Muzeja Krajine u Negotinu i u beogradski Narodni muzej.

U periodu od 1994. do 2003. godine SANU, Arheološki institut u Beogradu i Muzej Krajine u Negotinu vršili su sistematska arheološka istraživanja ovog nalazišta. Pod upravom akademika Dragoslava Srejovića, arheološkim istraživanjima rukovodio je dr Miodrag Tomović, viši naučni saradnik Arheološkog instituta, a u iskopavanjima su učestvovali Đoko Jovanović i Gordan Janjić, kustosi arheološke zbirke Muzeja Krajine i dr Čedomir Vasić, arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu.

Potpisan je i ugovor o zajedničkoj realizaciji projekta Vrelo-Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija, između Arheološkog instituta i Muzeja Krajine 2011. godine.

Već 2013. godine započeta su sistematska arheološka istraživanja rezidencije Maksimina Daje, a u narednih mesec dana sledi nastavak istraživanja pod rukovodstvom dr Sofije Petković, više naučne saradnice.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login