Udruženje informatičara u Zdravstvu Srbije i pilot projekat „Vojvođanska kuća zdravlja“

INFORMATIKA, MEDICINA  

SJAJNE VESTI DONOSE INFORMATIČARI U ZDRAVSTVU SRBIJE!

Udruženje informatičara u Zdravstvu Srbije (UIZS) učestvuje u projektu „Vojvođanska kuća zdravlja“, kao jednom od projekata čiji je cilj poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Preciznije, cilj projekta „Vojvođanska kuća zdravlja“ je unapređenje, promocija i skrining javnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti, unapređenje uslova i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, izgradnja novih kapaciteta, razvoj i preporuka za politike u zdravstvu socijalnoj zaštiti i demografiji, kao i razvoj servisa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite namenjeno posebno osetljivim grupama stanovništva i poboljšanje demografske slike stanovništva APV-a.

Obzirom da je i primarni cilj UIZS poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite građana Republike Srbije, u udruženju smatraju da je neophodno i veoma značajno učešće njihovih stručnjaka u okviru bazara zdravlja i besplatnih pregleda građana.

Nosilac ovog projekta je Dom zdravlja Inđija, a projekat se finansira sredstvima vlade APV-a. Do danas je Vojvođanska kuća zdravlja obišla Opštine Inđija, Sremska Mitrovica i Šid, sa naseljenim mestima: Novi Karlovci, Novi Slankamen, Beška, Krčedin, Inđija, Ležimir, Manđelos, Kuzmin, Laćarak, Sremska Mitrovica, Šid, Jamena, Morović, Adaševci i Erdevik. Pregledano je više od 3000 stanovnika, koji su u okviru preventivnih pregleda bez knjižice, zakazivanja i uputa imali priliku da izmere vrednosti šećera u krvi, procenta masnoće, body mass index-a, EKG, saturaciju kiseonika, krvnog pritiska i da dobiju savete lekara na koji način da preveniraju bolest ili da prilagode životne stilove radi poboljšanja njihovog zdravlja.
Pored merenja ovih vrednosti beleženi su i postojeći faktori rizika u pogledu zdravlja građana i dosadašnji rezultati ukazuju:

– da više od 37 % pregledanih ima 3 i više faktora rizika za neko hronično oboljenje od kardiovaskularnih bolesti
– više od 27% pregledanih su pušači
– više od 41% pregledanih su imali povećane vrednosti šećera u krvi
– više od 50% pregledanih su imali povećane vrednosti masnoće
– i čak 58% pregledanih je imalo povećane vrednosti krvnog pritiska.

Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije svoju ulogu u okviru projekta vidi kroz logističku i IT podršku, i smatraju da će doprineti unapređenju i promociji zdravlja i zdravstveno vaspitnih aktivnosti. Takođe, nadaju se da će rezultati prikupljeni na terenu dati smernice za unapređenje postojećih sistema prevencije u okviru zdravstvenog sistema Srbije.

Do kraja godine „Vojvođanska kuća zdravlja“ će obići 100 naseljenih mesta u Vojvodini, a mi se nadamo da se ovakav vid preventivnog rada proširi i na teritoriju cele Republike Srbije u skorijoj budućnosti.Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login