UIZS: Bez informatičara nema ni moderne državne uprave

INFORMATIKA, MEDICINA, IZDVOJENO  
UIZS: Bez informatičara nema ni moderne državne upraveSJAJNE VESTI DONOSE UDRUŽENJE INFORMATIČARA U ZDRAVSTVU SRBIJE

Na inicijativu Udruženja informatičara u zdravstvu (UIZS), 19.10.2015. godine Društvo informatičara Srbije i Privredna komora Beograda su održali Okrugli sto, pod nazivom „Predlog Kataloga radnih mesta iz oblasti informatike u javnom sektoru“, na kome su učešće uzeli predstavnik predlagača:
– Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Vladimir Mihajlović,
– Pomoćnik ministra prosvete Snežana Marković,
– Direktor Direkcije za elektronsku upravu – Dušan Stojanović,
– Načelnik Centra za informatiku i biostatistiku Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ – Ivan Ivanović,
– Član Upravnog odbora Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije – Zorana Bizetić,
– Jasna Ristić – predstavnik Pedagoškog društva informatičara Srbije
– i ostale zainteresovane strane iz državnih organa i organizacija i civilnog sektora.

Predstavnik predlagača, Vladimir Mihajlović je obrazložio razloge formiranja sedam kataloga i metodologiju koja je korišćena prilikom njihove izrade. Takođe je napomenuo da je sredstvima Svetske banke finansirana izrada najkompleksnijeg kataloga – Kataloga generičkih zanimanja i da su u ovu svrhu angažovani konsultanti sa Fakulteta organizacionih nauka. Mihajlović je u svom uvodnom izlaganju objasnio korake koji se sad preduzimaju na ovom značajnom poslu, a to je usvajanje naziva radnih mesta, što je značajno za izradu šifarnika radnih mesta koji treba da se završi do novembra meseca, zatim kvalitetnih opisa radnih mesta koji će se moći korigovati i u decembru ove godine.

Naročito zapažena je bila prezentacija gospođe Zorane Bizetić povodom obrazloženja potrebe da radna mesta zdravstvenih informatičara budu u zdravstvenom katalogu, gde su veoma jasno istaknuti razlozi za postojanje informatičara kao zdravstvenih saradnika u zdravstvenom sistemu. Zorana Bizetić je skrenula pažnju i na pravnu regulativu iz koje je jasno vidljivo zašto informatičari u zdravstvenim ustanovama moraju ostati zdravstveni saradnici i zašto moraju naći svoje mestu u katalozima zanimanja.

Doktor Ivan Ivanović je skrenuo pažnju na nejednakosti u izradi kataloga po sektorima, sa različitim metodologijama i pristupima, nakon čega je usmerio svoje izlaganje na probleme koji proizilaze iz nerazumevanja informatičkih poslova, i nedefinisanih odgovornosti informatičara u zdravstvu. Nepostojanje licenci i stručnih ispita za informatičare u zdravstvu, je opasnost i po bezbednost podataka, kako podataka o pacijentima, lečenju, tako i statističkih podataka.

Gospodin Mihajlović je takođe rekao da će rok za primedbe biti produžen do kraja ove nedelje da predstavnici zainteresovanih strana dostave svoje primedbe i sugestije na Kataloge radnih mesta u javnoj upravi.

Nadamo se da će informatičari u Srbiji konačno biti cenjeni i prepoznati u njihovim državnim firmama kao ključna karika u svim poslovima, a naravno i adekvatno plaćeni za taj posao.

SJAJNOMorate se ulogovati da bi postavili komentar Login