Uskoro jeftiniji dinarski krediti u Srbiji

BANKE  
Uskoro jeftiniji dinarski krediti u Srbiji

SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE

Još jedna olakšica od strane Narodne banke Srbije. NBS je donela odluku da olakša zaduživanje. Ovo je druga po redu olakšica u periodu od mesec dana. Prva olakšica je bila sredinom septembra kada su banke nezvanično i počele da najavljuju jeftinije zaduživanje u domaćoj valuti.
Centralna banka je smanjila referentnu kamatu sa pet na 4,5% sa čime su stvoreni uslovi za jeftinije dinarske kredite. Aplikacija za dinarski gotovinske kredite sa kamatom od 9,5 odsto je već moguća u nekim bankama. Prema procenama pojedinih bankara cena ovakvih kreditado kraja godine bi mogla biti još niža, i to za pola procenta, a da bi kamate od oko 10 odsto uskoro mogle da se nađu u ponudi gotovo svih banaka.

Prema statistici dinarski kredit od 100.000 dinara sada je jeftiniji za 10.000 dinara nego pre tri godine, odnosno za 5.000 u poređenju sa prošlom godinom.
Ovim smanjenjem referentne kamatne stope bankari imaju sve više razloga da obaraju kamate u dinarima. Narodna banka Srbije je spustila referentnu kamatu sa 10,5 odsto u 2012. na 4,5 odsto što predstavlja obaranje kamate sa 30 odsto na 10 procenata.

Izvršni odbor Narodne Banke Srbije ponovo će se sastati 12. novembra i da će tada opet biti reči o eventualnoj promeni referentne kamate. Najveći i teško rešiv problem danas imaju banke zbog nenaplativosti kredita. Sedam odsto građana i 19 odsto preduzetnika kasni u otplati kredita, zbog čega banke trpe gubitke i tu se javlja oprez sa obaranjem kamata.
Kamate na kredite u evrima, iznose od devet do 14 odsto godišnje, i kod njih se takođe očekuje pad. Razlog je to što je Narodna Banka Srbije snizila stopu obavezne rezerve na devizna sredstva sa 26 na 20 odsto, a ove mere će početi da se primenjuju u februaru 2016.

Što se tiče stambenih kredita u dinarima interesovanje je veoma malo jer kamata na ovakve kredite je 14 odsto godišnje, dok isti zajam u evrima košta četiri procenta i zato se bankama otvara prostor da spuštaju cenu dinarskih stambenih kredita dok se građani i dalje plaše za stabilnost domaće valute.

Podsećanje za sve one koji malo više žele da znaju o kretanju referentne kamatne stope.

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa sa čijom promenom se moraju upravljati druge kamatne stope. Recimo referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, jer se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Između ostalog, referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije može biti jedna od komponenti u strukturi promenljivih kamatnih stopa za kredite u dinarima (ref. kamatna stopa + marža). Referentna kamatna stopa je inače promenljiva kategorija i usklađivanje nominalne kamatne stope s referentnom vrši se u vremenskim intervalima koji su navedeni u ugovoru o kreditu.
Banke u Srbiji koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima. Najčešće su u ponudi tromesečni i šestomesečni EURIBOR, a njihova vrednost se obračunava dnevno. Banka visinu kamatne stope usklađuje s vrednošću EURIBOR-a na dan usklađivanja.
Ukoliko imate nameru da zaključite ugovor o kreditu s promenljivom kamatnom stopom, onda morate obratiti pažnju na to šta utiče na promenu njene visine. Ukoliko je u pitanju referentna kamatna stopa, pogledajte kolika je njena visina u tom trenutku, kao i trend kretanja u prethodnom periodu. Iako kretanje referentnih kamatnih stopa ne može da se predvidi, korisno je u svakom slučaju pratiti ga i praviti poređenje njihovih oscilacija. Takođe, važno je i da znate kada banka vrši promenu kamatne stope i za koji period ta promena važi.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login