Danas je 103 godine od Kumanovske bitke

ISTORIJA  
Danas je 103 godine od Kumanovske bitke

SJAJNE VESTI PODSEĆAJU

U toku Prvog balkanskog rata, napadom turske vojske na srpske položaje 23. i 24. oktobra 1912. godine počela je Kumanovska bitka.

Kumanovska bitka, bila je prva velika pobeda srpske vojske u konačnom oslobođenju Srbije, Makedonije i celoga Balkana od viševekovne turske vladavine. Zbog iznenadnog napada Turci su u početku imali više uspeha, jer je srpska Vrhovna komanda smatrala da je reč o turskim prethodnicama i da će se glavna bitka odigrati na Ovčem polju. U trenutku kad su sukobi otpočeli, Prva armija je bila dosta udaljena od Druge i Treće armije. Bitka kod Kumanova je dobijena zahvaljujući odličnoj vojnoj strategiji srpskog generala Radomira Putnika i njegovog pomoćnika pukovnika Živojina Mišića, a pre svega zahvaljujući hrabrosti i požrtvovanosti vojnika i oficira 1. srpske  armije. Uspeli su da odole napadu turske Vardarske armije, kojom je komandovao Zeki-paša, i nanese im velike gubitke.

Kasnije se ispostavilo da je ova bitka bila presudni momenat u ratu. Turska Vardarska armija bila je razbijena i povukla se ka Skoplju, Štipu i Velesu. Turske snage su se povlačile u neredu: Sedmi i delovi Šestog korpusa ka Skoplju, a Peti i delovi Šestog korpusa ka Štipu i Velesu. U tom momentu srpska Vrhovna komanda nije odmah shvatila značaj ove pobede, pa nije iskoristila sve mogućnosti da zada još odlučniji udarac razbijenoj Vardarskoj armiji. Ali tu se nije stalo trebalo je iskoristiti priliku, pa je Prva armija nastavila da goni neprijatelja. Razbijajući neprijateljske položaje na Babuni i kod Alinaca, 1. armija je 16. novembra stigla pred Bitolj i otpočela bitku protiv ostatka Vardarske armije. Bitoljska bitka je trajala tri dana i njom je osmanskim trupama u Makedoniji zadat konačni udarac.

Srpska vojska je posle više od 500 godina ponovo ovladala Kosovom, a posle Kumanovske bitke ušla je i u Skoplje, prestonicu Srpskog carstva iz 14. veka.

Shvatajući situaciju i svesni poraza na svim frontovima, Osmansko carstvo je bilo prinuđeno da traži pregovore o miru sa saveznicima. Porta je 22. januara 1913. godine pristala na mir.

Kumanovska bitka ima svoj istorijski i civilizacijski značaj, jer je vođena zajedničkim  snagama Srbije, Bugarske, Grčke i Crne Gore protiv Osmanskog carstva. Oni su ovom borbom stvarali pretpostavke za obnovu svojih država i društava i reintegraciju ovog dela Evrope sa razvijenim evropskim sredinama.

Kumanovska bitka je opevana u pesmama, Boj na Kumanovu, Jovan Magovčević, Srpske narodne pesme, Antologija od 1922. godine.Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login