Poljoprivredni fakultet iz Beograda u Ivanjici organizovao trening „Inovacije u proizvodnji i preradi maline“

POLJOPRIVREDA  
Poljoprivredni fakultet iz Beograda u Ivanjici organizovao trening „Inovacije u proizvodnji i preradi maline“

SJAJNE VESTI IZ IVANJICE

Naša zemlja je jedan od najvećih proizvođača maline u Evropi. Povoljni klimatski uslovi omogućavaju nam da proizvodimo malinu izuzetnog kvaliteta, koja je tražena kako na našem tako i na inostranom tržištu.
Da bi nastavili i zadržali ovaj nivo, potrebno je da se što više usavršavamo u proizvodnji, pakovanju i adekvatnoj ambalaži, kako bi zadovoljili i evropske i svetske standarde.

Projekat TRAFOON je pokrenut 2013. godine i u njega je uključeno 14 evropskih država. Ovaj projekat ima za cilj da se umreže postojeći i novi subjekti koji su uključeni u proizvodnju tradicionalne hrane, a sve to u svrhu prenošenja znanja i uvođenja inovacija u proizvodnji i preradi hrane.
U sklopu ovog projekta organizovana je prva radionica za malinare koja je održana u Privrednoj komori Srbije u mesecu junu. Da li zbog nezainteresovanosti proizvođača ili možda zbog vrućina ova radionica nije naišla na veći odziv jer je na predavanje-radionicu došlo svega tridesetak učesnika.

Osnovni koncept projekta i aktivnosti koje su na radionici sprovedene su predavanja eksperata iz oblasti proizvodnje i prerade maline, pakovanja i bezbednosti hrane, preduzetništva, marketinga i zaštite intelektualne svojine. Svi dosadašnji projekti, pa i ovaj, ukazuju na to da je neophodna konstantna edukacija proizvođača, prerađivača i svih u procesu proizvodnje i prerade maline. Takođe potrebno je veće uključivanje poljoprivredne službe u prenošenje znanja kroz češće posete proizvođačima i organizovanje trening radionica. Na ovoj dvodnevnoj trening radionici u Ivanjici pod nazivom „Inovacije u proizvodnji i preradi maline“ naglašeno je da se mora posvetiti znatno veća pažnja: pakovanju, ambalaži, marketingu, kao i bezbednosti proizvoda. Za sve ovo je potrebna podrška lokalne samouprave i države kroz razvojne fondove da bi mogla da se postigne konkurentna cena i kvalitet maline.
Trening radionicu u Ivanjici organizovao je i sproveo Poljoprivredni fakultet iz Beograda. Obzirom da je Ivanjica jedan od najvećih proizvođača maline, odlučeno je da se ova radionica održi baš tu, a najviše da bi se pomoglo prozivođačima da reše neke prateće probleme. Svi su se složili da je neophodno konstantno obučavanje proizvođača, prerađivača i svih u procesu proizvodnje i prerade maline.

Nadamo se da je ova radionica pomogla proizvođačima, kako u proširivanju njihovih znanja, tako i u davanju novih ideja, a sve u svrhu bolje proizvodnje i plasmana našeg „crvenog zlata“.

BRAVO!
SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login