Opština Nova Varoš izdvojila 8,3 miliona dinara za stručnu praksu

EDUKACIJE  
Opština Nova Varoš izdvojila 8,3 miliona dinara za stručnu praksuOpština Nova Varoš je iz svog budžeta izdvojila 8.372.000,00 dinara za oko 60 nezaposlenih mladih ljudi koji će dobiti priliku za stručno osposobljavanje.
Svi zainteresovani koji su već stekli određenu stručnu spremu, imaju priliku da se prijave preko Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Prijepolje – Ispostava Nova Varoš, na javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa.

Ovaj program namenjen je nezaposlenim licima sa teritorije opštine Nova Varoš, i koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.
Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, do 6 meseci za lica sa srednjim obrazovanjem; do 9 meseci za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do 12 meseci za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Ovaj vid stručne spreme moći će da steknu radom kod 20 poslodavaca iz privatnog i javnog sektora.

Za vreme obavljanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje će angažovanim licima isplaćivati novčanu pomoć u mesečnom iznosu od: 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem; 12.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Takođe i u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti, angažovana lica će primati nadoknadu u skladu sa zakonom.
Nacionalna služba za zapošljavanje će snositi i troškove kada kandidati budu polagali pripravnički ili stručni ispit. Za tu svrhu obezbeđena su sredstva u visini jednomesečne pomoći koju kandidat prima.

Javni poziv je objavljen 25.09.2015. godine na oglasnim tablama i sajtovima opštine Nova Varoš i NSZ – Filijala Prijepolje i biće otvoren je sve do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Kako podneti zahtev?

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Prijepolje – Ispostava Nova Varoš, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u ovoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.
Odluku o sprovođenju programa stručna praksa donosi Predsednik opštine Nova Varoš na osnovu dostavljene rang-liste sa bodovima podnetih zahteva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Informacije o programu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijali Prijepolje na telefon: 033-719-031.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login