Tradicionalna akcija „Selu u pohode“ organizovana u selu Ugljarevac

HUMANOST, MEDICINA  
Tradicionalna akcija „Selu u pohode“ organizovana u selu Ugljarevac

SJAJNE VESTI IZ SELA UGLJAREVAC

Kao svake godine, tako i ove, Crveni krst Kragujevca pod pokroviteljstvom Gradske uprave, sproveo je akciju „Selu u pohode“.
Akcija koja je postala tradicionalna ovaj put je organizovana u ambulanti sela Ugljarevac. Pored stanovnika ovog sela akcijom su bili obuhvaćeni i svi zainteresovani stanovnici obližnjih sela Ramaće, Velikog Šenja, Dobrače i Male Vrbice.

Namera ovakvih akcija je da se omogući stanovnicima najudaljenijih sela da dođu u ambulantu i tog dana se obrate lekaru i potraže pomoć u rešavanju svojih zdravstvenih problema. A ima i onih koji se po prvi put odazivaju na ovakve akcije želeći da provere svoje zdravstveno stanje. Ovakve akcije se organizuju i iz razloga što je u većini sela stanovništvo starijih godina, mnogi zbog svog zdravstvenog stanja nisu u situaciji da pođu svom izabranom lekaru. Zato su imali mogućnost da taj dan dođu u seosku ambulantu gde su im omogućene osnovne zdravstvene usluge lekara opšte prakse i lekara različitih specijalnosti.

Svima nama je poznata naša loša navika da lekaru idemo samo onda kada osetimo jake bolove ili neke druge promene, a da niko „NEMA VREMENA“ za redovne kontrole koje bi nam omogućile da na vreme saznamo i otkrijemo neke bolesti i na vreme počnemo sa lečenjem. To se prevashodno odnosi na bolesti kao što su: srčana oboljenja, dijabetes, promene na dojkama, karcinomi, a kod dece ono što se na vreme može lečiti, deformacije kičmenog stuba, gojaznost, loša higijena zuba i slično.

Lekari su imali dosta posla, obavljeno je ukupno 200 zdravstvenih pregleda, kako lekara opšte prakse tako i lekara specijalista, kontrolisana je i merena jačina sluha. Svi zaintersovani su mogli da provere nivo šećera u krvi, a takođe i da prekontrolišu vid i drugo. Osim lekara koji su obavljali preglede, meštani su imali priliku da slušaju zdravstveno-vaspitna predavanja, predavanja o saobraćaju za decu, predavanja o protiv požarnoj zaštiti, predavanja o razvoju poljoprivrede, i podeljen im je edukativno-propagandni materijal.

U sklopu ove akcije uzeto je sedam uzoraka vode na analizu, u 20 domaćinstava urađena je deratizacija, za školu i učenike obezbeđena su sredstva za higijenu i dodeljena je pomoć u hrani za 19 korisnika.

Projekat je realizovan u saradnji sa Domom zdravlja, Zavodom za stomatologiju, Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Preventivnim centrom Doma zdravlja, Institutom za javno zdravlje, Apotekom, Centrom za socijalni rad, Saobraćajnom policijom, Vatrogasnim bataljonom, Poljoprivrednom stanicom, „Optikom plus“, mesnom kancelarijom, Savetom mesne zajednice Ugljarevac i Ramaća i zdravstvenim radnicima – volonterima Crvenog krsta.

Akcija je naišla na dobar odaziv među stanovnicima ovih sela, nadamo se da je mnogima pomogla da se na vreme počnu lečiti. Akcija je tradicionalna ove godine posetili su selo Ugljarevac, a dogodine biće neko drugo selo.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login