(NE) ZASEJANA SRBIJA – Najava

POLJOPRIVREDA, PRIVREDA, STOČARSTVO, ŠUMARSTVO, VOĆARSTVO  
(NE) ZASEJANA SRBIJA – Najava

SJAJNE VESTI OBJAVLJUJU PRVI AUTORSKI TEKST

Poštovani posetioci našeg portala,

U želji da obogatimo naš sadržaj novim tekstovima ostvarili smo saradnju sa analitičarom Predragom Martinovićem. U autorskom tekstu koji ćemo prenositi u nastavcima Predrag se bavi analizom stanja iskorištenosti prirodnih resursa Srbije sa raznih aspekata, a pre svega zemljoradnje, stočarstva, šumarstva, lova itd. Nadamo se da će vam ovaj tekst pomoći da razumete probleme i potencijale Srbije, probleme sa kojima se sreću oni koji žele nešto da urade u Srbiji i slično.

Prenosimo isečak:

Prema podacima FAO (Food and Agricultural Organization – podorganizacija Ujedinjenih Nacija) navodi procentualnu iskorišćenost zemljišta u Srbiji za 2011. godinu. Obradivo zemljište čini 37,7%, šume čine 31,1%, stalne livade i pašnjaci 16,8%, neiskorišćeno zemljište 11,1% dok se pod stalnim zasadom useva nalazi 3,4% zemljišta (wFAOSTAT za Srbiju). Isti izvor jasno pokazuje da je 2010. godine udeo seoskog stanovništva u opštoj populaciji nešto manji od 1/3 kao i da je Srbija 2007. godine imala najnižu poljoprivrednu a 2009. godine najnižu stočarsku proizvodnju.

Poređenja radi u tabeli koja sledi dati su osnovni podaci Narodne Republike Kine, Ruske Federacije, Holandije i Sjedinjenih Američkih Država kao i naše zemlje:

Država

Seoska populacija

Obradivih površina

Zasejanost stalnim usevima

Srbija

< 30%

37,7%

3,4%

Narodna Republika Kina

Hong Kong: 0%

Makao: bez podataka

Tajvan: oko 20%

ostatak: oko 50%

Hong Kong: 63,6%

Makao: bez podataka

Tajvan: 74%

ostatak: 11,3%

Hong Kong: 0%

Makao: bez podataka

Tajvan: 26%

ostatak: 1,6%

Ruska Federacija

oko 25%

7,3%

0,1%

Holandija

oko 10,5%

29,8%

1,1%

Sjedinjene Američke Države

oko 5%

16,6%

0,3%

FAO dalje za Srbiju navodi da su najčešći usevi koji se gaje stočna hrana, skladišni usevi (žitarice), lucerka, kukuruz i šećerna repa, a u stočarstvu najviše se uzgaja živina koja nosi najviše radi prinosa jaja, svinjsko meso i krave najviše radi mleka i mlečnih proizvoda.

USKORO PRVI DEO!2 odgovora na temu "(NE) ZASEJANA SRBIJA – Najava"

  1. Pingback: (NE) ZASEJANA SRBIJA – Istorija – Prvi čin | Sjajne Vesti

  2. Pingback: (NE) ZASEJANA SRBIJA – Zašto poljoprivreda? – Drugi čin | Sjajne Vesti

Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login