Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

HUMANOST, DOGAĐAJI  
Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetomSJAJNE VESTI PODSEĆAJU

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svake godine, 3. decembra, obeležava se ovaj dan koji za cilj ima da promoviše razumevanje problema invaliditeta, te da podstakne podršku za prava i ravnopravnost osoba sa invaliditetom.

Na ovaj način se teži ka podizanju svesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, kulturnog i ekonomskog života.

Glavni cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Jučerašnje saopštenje pokrajinskog ombudsmana oslikava trenutno stanje u državi Srbiji. On je rekao da su u domaćem zakonodavstvu učinjene mnogobrojne pozitivne promene, međutim one u praksi su jako spore. Zbog svega toga osobe sa invaliditetom i dalje ne mogu ravnopravno i aktivno da učestvuju u društvenom životu. Takođe, rekao je da su neodgovarajući uslovi života, siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, nepristupačnost okruženja, socijalna nevidljivost i izolacija, informacija, institucija, prevoza, komunikacija i usluga – problemi sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. Oombudsman je u saopštenju rekao i da stereotipi i predrasude prema osobama sa invaliditetom dovode do njihove diskriminacije, a oni među njima koji pripadaju i drugim osetljivim grupama, kao što su žene ili pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica bivaju dvostruko i višestruko marginalizovani.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1982. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

UČINITE KORAK U CILJU INTEGRACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM, DAJTE SVOJ DOPRINOS – BUDITE HUMANIMorate se ulogovati da bi postavili komentar Login