Stan od 48 kvadrata u Čačku čeka na vlasnika

HUMANOST, ZANIMLJIVOSTI  
Stan od 48 kvadrata u Čačku čeka na vlasnika

SJAJNE VESTI IZ ČAČKA

Dejan Stevanović, dobrovoljac u pešadijskoj jedinici Vojske SRJ 1993. godine, je jedan od retkih ljudi koji je dobio stan od države, potom kupio svoj, pa postupio po svojoj savesti – VRATIO STAN. Ovakvi ljudi su retki, a kada se doda činjenica da je invalid prve kategorije i borac iz poslednjeg rata, ova činjenina dobija na težini. Ranjen je u borbi nedaleko od Brčkog 1993. godine, a pogođen je iz rafala automatske puške i čudom preživeo, zahvaljujući ličnoj snazi i mladosti od 24 godine.
Naime, Dejan Stevanović je dobio i uselio se u stan u čačanskom naselju Ljubićki kej 2001. godine. Dvanaest godina nakon toga, tačnije 29. avgusta 2013. godine, za „Politiku“ je izjavio:

„Taj stan od 48 kvadrata dobio sam na trajno korišćenje zahvaljujući predsedniku Udruženja RVI Čačka, vojvodi Miroslavu Vukoviću, koristio sam ga pošteno 12 godina, i vraćam ga pošteno. Nedavno sam kupio svoj stan i smatram da mi je dužnost da ovaj vratim. To je moja želja, neka pripadne nekome drugom iz kruga ratnih vojnih invalida ili porodica poginulih u ratovima 1991- 1999. godine.“

Dejan i njegova supruga Milka kupili su u istom naselju svoj stan i uselili se 5. jula 2013. godine. Stevanović je tad pokazao koliki je čovek, i pored svih problema koji su ga snašli u životu, odlučio da onaj borački ustupi nekom drugom, pa ga je jednostavno vratio.
Ovu činjenicu smo davno zaboravili, ali je treba s vremena na vreme ponoviti. Primeri ovakvih ljudi su retki ali daju snagu i nadu da budemo bolji i snažniji.

Šta se desilo sa ovim stanom i zbog čega nije stavljen u funkciju?

Nakon povraćaja stana, upravljanje nad njim preuzela je Gradske stambene agencije u Čačku. Ona je 28 meseci taj stan držala prazan i plaćala tekuće dažbine uz obavezu da čuva stan od mogućeg nasilnog useljenja. Ti troškovi za sve to postali izuzetno visoki, pa su odlučili da vrate prazan stan od 48 kvadrata u Knićaninovoj ulici 18 gradonačelniku i pozvali rukovodstvo Čačka da „tu stambenu jedinicu primi na raspolaganje i dalju upotrebu“.

„To je jedna birokratska zavrzlama koju mi nismo uspeli da razmrsimo, i pored svih pokušaja. Mislim da je ovde, ma kako neobično izgledalo, sve urađeno da problem ne bude rešen.“ – kaže Mihailo Maletković, predsednik Upravnog odbora Gradske stambene agencije.

Kako je tekao proces od trenutka vraćanja stana do danas?

1. Dejan Stevanović je ključeve boračkog vratio Miroslavu Vukoviću, a ovaj predao Milanu Draškiću, direktoru Gradske stambene agencije. Agencija je u najkraćem mogućem roku izvršila upis prava korišćenja u listu nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda -Služba za katastar nepokretnosti Čačak.

2. Od 28. novembra 2013. Gradska stambena agencija je korisnik stana.

3. Usledila je izrada pravilnika o davanju u zakup tog stana svim zainteresovanim licima, u prvom redu porodicama ratnih vojnih invalida i palih boraca sa područja Čačkam, a tekst ove radne verzije pravilnika postavljen je 25. maja 2014. na Internet stranicu grada Čačka. Prikupljali su se predlozi za eventualne izmene i dopune. Krajem avgusta 2014. Upravni odbor Agencije usvojio je odluku o davanju u zakup pomenutog stana, ali Gradsko veće ništa nije preduzelo i na tome je ostalo sve do 3. juna ove godine.

4. Gradska uprava za urbanizam Agenciji dostavilja mišljenje o nacrtu Odluke o davanju u zakup stana u Knićaninovoj 18, navodeći da za „donošenje odluke ne postoji pravni osnov, kao i da tekst odluke ima određene pravno – tehničke nedostatke.“

5. Izvod iz obrazloženja:
– U članu 10. stav 3. Zakona o socijalnom stanovanju nije sadržano ovlašćenje za loklanu samoupravu „da svojim propisom uređuje predmetne odnose“.
– „U konkretnom slučaju nije donet nijedan program socijalnog stanovanja koji bi opredelio namenu predmetnog stana.“
– „Nije doneta Uredba Vlade koja propisuje osnovne uslove i merila za rešavanje stambenih potreba obuhvaćenih određenim programom.“
– „Nelogično je da se Odluka kao opšti akt donosi samo za davanje u zakup jednog, tačno određenog stana, naziv Odluke treba bitno skratiti a adresu stana nevesti korišćenjem naziva iz katastra nepokretnosti (ne postoji lokacija Ljubić Kej), u članu 2. pominje se Pravilnik umesto Odluka, stan nije u svojini Gradske stambene agencije Čačak već grada Čačka a GSA je samo korisnik stana, nije u redu da prvostepenu komisiju imenuje direktor GSA a drugostepenu da čine predsednik i članovi Upravnog odbora GSA i slično…“
6. Jedini zaključak birokratskih zavrzlama: „Na osnovu navedenog, mišljenja smo da nacrt Odluke nije u skladu sa važećim propisima.“

Nadamo se da će ovaj stan uskoro biti na raspolaganju nekome kome je sigurno potreban. Takvih ljudi ima puno, a birokratija ne sme da bude kočnica ovog procesa.Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login