Raspisan tender za izradu studije proširenja mreže biciklističkih staza u Beogradu

UREĐENJE GRADOVA, OSTALI SPORTOVI  
Raspisan tender za izradu studije proširenja mreže biciklističkih staza u BeograduSJAJNE VESTI ZA LJUBITELJE BICIKLIZMA U BEOGRADU

Svi ljubitelji biciklizma u Beogradu imaće priliku da se uskoro voze novim biciklističkim stazama. Naime, raspisan je tender za izradu studije proširenja mreže biciklističkih staza i koridora u srpskoj prestonici. Ovo je raspisao Beogradski sekretarijat za saobraćaj koji u tenderskoj dokumentaciji navodi da je svrha izrade Studije poboljšanje uslova za biciklistički saobraćaj, koji će se realizovati izgradnjom i obeležavanjem biciklističkih staza, traka i koridora.
Ovo će biti jedan od značajnijih događaja sledeće godine, jer se svest o korišćenju bicikla širi iz dana u dan i kod nas ide uzlaznom putanjom.

Ovo su izvodi iz konkursne dokumnetacije koju pogledati na adresi: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=123938

1. Obrazloženje potreba za izradu Studije
Zbog nedostatka biciklističkih staza, sa jedne strane i opterećenja ulica dinamičkim, stacionarnim i pešačkim saobraćajem, sa druge, preovlađuje mišljenje da vožnja bicikla u gradu nije bezbedna. Biciklistički saobraćaj nije pod ovakvim uslovima dobio značajnu ulogu i mesto u saobraćajnom sistemu Beograda. Potrebno je preduzeti mere, da biciklistički saobraćaj bude ravnopravan u saobraćaju i da se bicikl koristi kao prevozno sredstvo. U tom slučaju deo kretanja putničkim automobilom ili javnim prevozom zamenio bi biciklistički saobraćaj, što bi doprinelo značajnoj uštedi goriva i zaštiti životne sredine. Generalnim planom Beograda 2021. je planirano povećanje učešća biciklističkog saobraćaja u vidovnoj raspodeli putovanja. Do sada je uređeno oko 60 km biciklističkih staza prvenstveno na Novom Beogradu i uz obale reka Save i Dunava, biciklistička traka u Bulevaru oslobođenja od Autokomande do Save Maškovića, kao i biciklističke rute Euro velo 6, Avalska i Savska ruta. Na debatama organizovanim na temu unapređenja biciklističkog saobraćaja, biciklisti su istakli nedostatak biciklističkih staza i predložili unapređenje uslova za odvijanje biciklističkog saobraćaja po ugledu na evropske gradove. Izneli su zahteve za uređenje biciklističkih staza i koridora u svim delovima grada kako bi se omogućilo
komfornije kretanje biciklista. Poboljšanje uslova za biciklistički saobraćaj postići će se izgradnjom i optimalnim lociranjem biciklističkih staza, traka i koridora, što će učiniti grad atraktivnijim za kretanje biciklista.
Polazna osnova za izradu plana mreže biciklističkih staza, traka i koridora kroz Beograd su: biciklističke staze planirane u važećem Generalnom urbanističkom planu (u daljem tekstu: GUP) kao i biciklističke rute predviđene u Studijama koje su se bavile biciklističkim saobraćajem i to: Idejni projekat biciklističkih koridora kroz Beograd i Studija i idejni projekat biciklističkih staza koje međusobno povezuju zone atrakcije i rekreacije koje se nalaze u Beogradu i okolini, Studija povezivanja sportskih objekata Beograda u sistem biciklističkog saobraćaja sa elementima idejnih rešenja za potrebe Univerzijade 2009 i Analiza stanja bezbednosti biciklista u saobraćaju u Beogradu sa predlozima mera za poboljšanje postojećeg stanja.

2. Svrha izrade studije
Svrha izrade studije je poboljšanje uslova za biciklistički saobraćaj, koji će se realizovati izgradnjom i obeležavanjem biciklističkih staza, traka i koridora. Cilj studije je da se, sagledavši specifične zahteve, kao i probleme na koje nailaze biciklisti u transportnom sistemu grada, izvrši definisanje biciklističkih staza, Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za JN br. 29/15 str. 39/41 traka i koridora u funkciji veće mobilnosti biciklista i korišćenja bicikla kao
prevoznog sredstva.
Pri definisanju biciklističkih staza, traka i koridora težiti povezivanju centara atrakcije, većih čvorišta javnog gradskog i međugradskog prevoza, objekata državnih organa, fakulteta, studentskih ustanova, škola, javnih institucija, gradskih i opštinskih službi, zdravstvenih ustanova, rekreativnih objekata i parkova.

3. Prostorni obuhvat (prostorna oblast koju studija obuhvata)
Studija obuhvata deo grada obuhvaćen GUP-om

4. Projektni zadatak
Studija treba da obuhvati sledeće:
4.1. Na osnovu koncepta mreže biciklističkih staza, koji je definisan u okviru GUP-a i navedenim Studijama u tački 1. stav 5. “Tehničkog opisa usluge“ kao i ankete biciklista (tačka 4.3.) potrebno je definisati mikrolokaciju mreže biciklističkih staza, traka i koridora kroz Beograd.
4.2. Prikazati evropska i svetska iskustva u projektovanju biciklističkih staza, traka i koridora, u najmanje pet gradova sa razvijenim biciklističkim saobraćajem, imajući u vidu specifičnosti ove kategorije učesnika u saobraćaju kao i ekspanziju ovog vida prevoza u mnogim evropskim i svetskim gradovima.
4.3. Uraditi anketu biciklista o zahtevima za:
– tipom i karakteristikama biciklističkih staza, traka i koridora,
– trasama potrebnih biciklističke staza, traka i koridora,
– lokacijama parkinga za bicikle (tip P profil) duž biciklističkih staza, traka i koridora koje predlože anketirani,
– lokacijama stanica za iznajmljivanje bicikala.
Sadržaj ankete dostaviti na saglasnost Naručiocu, a nakon usvajanja, anketu objaviti na sajtovima Izvršioca i Naručioca. Uraditi anketu najmanje 800 ispitanika. Ostvariti saradnju sa udruženjima biciklista radi dobijanja adekvatnih podataka u vezi sa korišćenjem biciklističkih staza, traka i ruta.

4.4. Obraditi rezultate ankete i formirati spisak ulica (i preglednu kartu) u kojima su ispitanici predložili biciklističke staze, trake i koridore.

4.5. Analizirati predloge ispitanika, biciklističke staze planirane u važećem GUP-u, biciklističke rute navedene u Studijama iz tačke 1. stav 5. “Tehničkog opisa usluge“, kao i postojeće obeležene biciklističke staze, trake i rute.

4.6. Predložiti optimalno saobraćajno rešenje za 15 kilometara biciklističkih staza ili traka i 30 kilometara biciklističkih koridora. Težiti povezivanju sa postojećim biciklističkim stazama, trakama i koridorima.

4.7. Nakon usvajanja predloženih biciklističkih staza, traka i koridora od strane Korisniku usluga (komisije za prijem Studije), za proširenje mreže biciklističkih staza, traka i koridora uraditi sledeće:
– Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za JN br. 29/15 str. 40/41
– Analizirati saobraćajno tehničke uslove i definisati trasu biciklističkih staza, traka i koridora, te dati: grafički prikaz definisanih biciklističkih staza, traka i koridora u razmeri R = 1:250 ili 1:500, stacionažu, karakteristične profile, fotografisati karakteristične segmente, okvirni predmer saobraćajne signalizacije, radova i opreme sa potrebnim tehničkim karakteristikama, mikrolokaciju za postavljanje saobraćajne signalizacije,
– Definisati režim dinamičkog i stacionarnog saobraćaja. Ako je neophodno izvršiti ukidanje parking mesta, navesti koliko parking mesta bi trebalo ukinuti,
– Grafički prikazati lokaciju i udaljenost svih bočnih smetnji i elemenat mobilijara od biciklističke staze ili trake,
– Uvidom u stanje na terenu (i vožnjom bicikla) analizirati saobraćajne uslove na predloženim biciklističkim stazama, trakama i koridorima, sa aspekta bezbednosti biciklista.

4.8. Definisati parkinge za bicikle (tip P profil) duž projektovanih biciklističkih staza, traka i koridora.

4.9. Zaključak Studije

5. Mape i podloge za izradu studije:
Za izradu studije Davalac usluga pribavlja mape i podloge na kojima je potrebno prikazati postojeću i planiranu saobraćajnu signalizaciju, mobilijar sa udaljenošću od biciklističkih staza, traka i koridora.

Rok za dostavljanje ponuda je 22. januar 2016. godine.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login