Metalo-prerađivački sektor u potrazi za mladim radnicima

MAŠINSTVO, POSAO  
Metalo-prerađivački sektor u potrazi za mladim radnicima

SJAJNE VESTI ZA MLADE IZ KRAGUJEVCA

Na inicijativu Razvojnog biznis centra u Kragujevcu, uz podršku grada i finansijsku podršku Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju SDC u ovom gradu se sprovodi projekat pod nazivom „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje mladih“ u metalo-prerađivačkom sektoru.
U okviru projekta je raspisan konkurs za sve mlade ljude starosti od 18 do 30 godina koji su stekli trogodišnje, odnosno četvorogodišnje obrazovanje u metalo-prerađivačkoj struci sledećih profila:

– Metalostrugar,
– Metalostrugar za NU,
– Metaloglodač,
– Metaloglodač za NU,
– Bravar,
– Operater mašinske obrade,
– Mehaničar,
– Mašinista,
– Mašinbravar,
– Tehničar obrade metala na mašinama NU,
– Tehničar mašinske robitike i fleksibilne automatike,
– Pogonski tehničar mašinske obrade,
– Mašinski tehničar-konstruktor,
– Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata,
– Tehničar za kompjutersko upravljanje.

Konkurs će trajati do 11. marta, a cilj je da kvalifikovanim mladim ljudima omogući unapređenje i prilagođavanje stečenog znanja aktuelnim potrebama tržišta.
Tri uslova koja mladi treba da ispune kako bi se prijavili na konkurs su postavljena starosna granica, stečeno obrazovanje traženih profila i osnovna stručna znanja iz ove oblasti. Pošto se prijave, kandidati će najpre biti podvrgnuti testiranju stručnog i tehničkog znanja, testiranju logičkog rezonovanja, a potom i intervjuu. Pošto budu izabrani biće uključeni u realizaciju projekta u trajanju od mesec i po dana, a koji podrazumeva:
– Specijalizovana obuka za osvežavanje stručno-tehničkog znanja u organizaciji Politehničke škole, prilagođene potrebama partnerskih firmi,
– Obuka „mekih“ veština: poslovna komunikacija i timski rad u organizaciji Razvojnog biznis centra,
– Praksa u partnerskimk firmama,
– Mogućnost zasnivanja radnog odnosa u nekoj od njih.

Za njih 24 je obezbeđeno mesto učesnika u projektu, od čega će njih 12 najboljih dobiti priliku da obave stručnu praksu u privatniom firmama, partnerima projekta i eventualno zasnovati radni odnos. Privatne firme, partneri projekta su Politehnička škola u Kragujevcu, Unior Components, Gorenje MDM i Milanović Inženjering.

Ovo je sjajna prilika za mlade ljude i podrška njihovom zapošljavanju u struci kroz jačanje veza između javnog, privatnog sektora i građana grada Kragujevca.
Treba je iskoristiti.
Sjajno!2 odgovora na temu "Metalo-prerađivački sektor u potrazi za mladim radnicima"

Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login