Stari nazivi somborskih ulica

ISTORIJA, ISTORIJA GRADOVA  
Stari nazivi somborskih ulica

SJAJNE VESTI PIŠE MILAN STEPANOVIĆ

Prvi nazivi somborskih ulica u središtu grada javljaju se početkom druge polovine XVIII veka. Za one ulice koje nisu imale nazive, somborski Magistrat je 1775. g. naredio obeležavanje brojevima. Od 1831. g. neke gradske ulice dobile su zvanična imena, uglavnom na tragu prethodnih nezvaničnih naziva, koja su bila ispisana trojezično, na posebnim stubovima ili na zidu prve kuće u ulici (ipak, ni četvrt veka kasnije, mnoge ulice još nisu imale nazive).
Spontanost u imenovanju ulica doprinosila je lepoti njihovih naziva: Anđeoska, Vilina, Kaluđerska, Patrijareva, Velikocrkvena, Malocrkvena, Florijanova, Svetoivanjska, Svetog Roke, Sinagogina, Krstova, Krunska, Viteška, Hajdučka, Kapetanova, Pašina, Poštanska, Školska, Gospodska, Muzičarska, Dobošarska, Ključarska, Tesarska, Šeširdžijska, Predionička, Tkačka, Vunarska, Brašnjarska, Pivarska, Ovčarska, Suvajska, Vinogradska, Kupinova, Lipina, Jorgovanska, Hrastova, Zelenog drveta, Granina, Balvanova, Baštenska, Zelene bašte, Makova, Hmeljarska, Žitna, Solarska, Zlatna greda, Mirna, Letnja, Jesenja, Jutarnja, Večernja, Vetrovita, Peskovita, Kamenita, Kratka, Uska, Dugačka, Sokačić, Bezimena, Ptičja, Bela Goluba, Lastina, Rodina, Švrakina, Gavranova, Petlova, Mravlja, Komarčeva, Srnina, Jazavačka, Zečija, Zmijska itd.
Prilazne gradske ulice nazivane su prema pravcu u kome su vodile ili iz kog su dolazile – Staparski, Sonćanski, Apatinski, Bezdanski, Bajski, Lemeški, Pačirski ili Lenčanski i Sivački put.
Glavni gradski trgovi nazvani su po crkvama u njihovoj blizini (Trg Sv. Đorđa i Trg Sv. Trojstva), pred Županijom je bio Županijski trg, ali su postojali i Konjski i Svinjski trg, kao nazivi za mesta gde se tradicionalno prodavala marva. Izvorna imena somborskih ulica i trgova kasnije su, do 1918. godine, menjana imenima ličnosti mađarske, a potom srpske i jugoslovenske političke i kulturne istorije, od kojih većina nije imala nikakvog dodira sa Somborom.

Veliki pozdrav iz Sombora

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login