Konkurs za „Letnje dane kulture“ u Čačku

DOGAĐAJI, FILM, KNJIŽEVNOST, MUZIKA, OBRAZOVANJE, UMETNOST  
Konkurs za „Letnje dane kulture“ u Čačku

SJAJNE VESTI IZ ČAČKA

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ danas je objavila konkurs za učešće na manifestaciji „Letnji dani kulture“ u Čačku. Zajedno sa Odborom Letnjih dana kulture u Čačku, a na osnovu člana 10. Pravila o organizovanju manifestacije „Letnji dani kulture u Čačku“ kao kulturno zabavne manifestacije svih kulturnih stvaralaca u Čačku i Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak, oni su saopštili sledeće:

Uslovi za učešće na konkursu
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, organizacije, udruženja sa teritorije opštine Čačak sa svojim programima iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva. Predlagači mogu konkurisati samo sa jednim programom. Ustanove kulture iz Čačka ne mogu konkurisati.

Programi koji se biraju su podeljeni u pet oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva:

1) muzički programi,
2) književni programi,
3) likovno-vizuelni programi,
4) filmsko-multimedijalni programi,
5) scenski programi.

Svi programi biće izvedeni na manifestaciji u julu i avgustu 2016. godine. Trajanje manifestacije, lokacije i datume održavanja programa odrediće Odbor Letnjih dana kulture u dogovoru sa nosiocima programa.
Ukupan budžet manifestacije u 2016. godini je 900.000 dinara. Pojedinačni programi mogu biti finansirani ili sufinansirani maksimalno do 10% ukupnog budžeta manifestacije. Troškovi ishrane, pića i prenoćišta neće se finansirati ili sufinansirati.
Učesnici obezbeđuju organizaciono-tehničke uslove za realizaciju svojih programa.
Nakon realizacije programa, izabrani učesnici manifestacije su dužni da dostave izveštaj o realizovanom programu i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima Odboru Letnjih dana kulture na propisanom obrascu, najkasnije 10 dana po okončanju programa.

Podaci o izbornom postupku
Odbor Letnjih dana kulture doneće odluku o izabranim programima u roku od 20 dana po okončanju konkursa u skladu sa Odlukom o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak i Pravilima o organizovanju manifestacije „Letnji dani kulture u Čačku“.
Odluka o izabranim programima biće objavljena na veb sajtu organizatora manifestacije. Organizator manifestacije kontaktiraće predlagače izabranih programa elektronski, telefonom ili pismenim putem u cilju sklapanja ugovora o realizaciji programa u okviru manifestacije.

Rok i način podnošenja prijave
Konkurs je otvoren od 30. marta do 30. aprila 2016. godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa interneta na adresi www.cacak-dis.rs/letnji-dani-kulture-2016
Konkursna dokumentacija popunjava se isključivo elektronski. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće se razmatrati.

Prijave na konkurs slati isključivo na propisanom obrascu putem pošte, elektronski na letnjidanikulture AT cacak-dis.rs ili lično na adresu:
Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“,
Gospodar Jovanova 6,
32000 Čačak
sa naznakom -za konkurs Letnjih dana kulture.

Dodatni dokumenti nalaze se na adresi: http://www.cacak-dis.rs/vesti/letnji-dani-kulture-2016/

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login