Niški aerodrom „Konstantin Veliki“ uskoro proširuje kapacitete

AVIOPREVOZ  
Niški aerodrom „Konstantin Veliki“ uskoro proširuje kapacitete

SJAJNE VESTI IZ NIŠA

Aerodrom „Konstantin Veliki“ je od početka rada pa do danas beležio samo rast putnika i kargo saobraćaja. Statistike govore da je u periodu 2015. godine kroz terminal za putnički saobraćaj prošlo 36.258 putnika, dok je u ovoj 2016. godini za nepunih 6 meseci broj putnika dostigao cifru od oko 32.000. Zbog velikog interesovanja, kako putnika, tako i kargo saobraćaja, Aerodrom je raspisao teneder za izradu saobraćajno tehničko tehnološkog projekta razvoja putničkog terminala raspian pre nekoliko dana.

Projektom treba odrediti saobraćajne, tehničke i tehnološke elemente neophodne za ispitivanje izvodljivosti adaptacije i dogradnje putničkog terminala Aerodroma Niš. Nabavka nove opreme i proces izvođenja radova moraju biti definisani u pomenutim projektima. Faznost nabavke opreme i izvođenja radova određuje naručilac projekta na osnovu opisanih mogućih varijanti adaptacije i dogradnje predloženih u projektu.
Zbog povećanog broja putnika, a kako bi se omogućilo neometano odvijanje saobraćaja u vršnom satu, neophodno je postaviti dodatni broj “check-in” šaltera za registraciju putnika i prtljaga sa odgovarajućim transportnim sistemom. Neophodno je formirati tj. proširiti kapacitete pregleda
obezbeđivanja putnika i ručnog prtljaga pre ulaska u obezbeđivano-restriktivnu zonu. Ispitati da li je moguće zadržati postojeći pult Carine i Pasošku kućicu sa dva radna mesta prilikom proširenja kapaciteta pregleda obezbeđivanja ili isplanirati povećanje kapaciteta istih. Očekivani kritični putnički kapacitet aerodromskog terminala podrazumeva istovremenu opslugu dva aviona kodnog slova C, kapaciteta 190 putnika. Neophodan kapacitet aerodroma koji treba da prati planirano opterećenje podrazumevao bi istovremenu opslugu dva aviona tj. opslugu ukupno 380 putnika u dolasku i 380 putnika u odlasku. Analiza trenutnih i budućih kapaciteta i mogućnosti adaptacije i dogradnje, koju treba obuhvatiti projektom, vršiće se u skladu sa domaćim i međunarodnim projektantskim kriterijuma za putničke terminale aerodroma koji se koriste za javni
međunarodni vazdušni saobraćaj. S obzirom na ove elemente mora se pristupiti u prvoj fazi samo povećanju protočne moći terminala kroz povećanje broja opsluženih putnika na sat. Iz tog razloga će se projektom Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JN br03/2016 5/ 40 definisati faznost razvoja terminala, koja će opisati kroz dva dela koji se moraju izraditi, a koji su predmet ovog Projektnog Zadatka. (Izvod iz dokumentacija)

Na ovom linku možete pronaći poziv za podnošenje ponuda:
http://nis-airport.com/wp-content/uploads/2016/06/Poziv-za-podno%C5%A1enje-ponuda.pdf
Konkursna dokumentacija:
http://nis-airport.com/wp-content/uploads/2016/06/Konkursna-dokumentacija.pdf

Ranije objave:

Od septembra redovni letovi između Niša i Berlina sa niskotarifnnom avio-kompanijom Ryanair
Dodatni letovi Wizz Aira iz Niša za Malme u vreme novogodišnjih praznika
Sa niškog aerodroma sledećeg leta moguće nove linije
Na Niškom aerodromu „Konstantin Veliki“ od početka rada prošlo više od 13.000 putnika

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login