Stare somborske razglednice

ISTORIJA GRADOVA  
Stare somborske razgledniceSJAJNE VESTI O STARIM SOMBORSKIM RAZGLEDNICAMA

Sombor ima mali broj sačuvanih starih veduta koje svedoče o nekadašnjem izgledu grada, ali je pojavom fotografije počelo doba njegovog učestalog „slikovanja“.
Iznenađujuće je velik broj razglednica sa fotografijama Sombora koje su objavljene krajem XIX i početkom XX veka. Sudeći po datumima slanja ili pečatima na sačuvanim primercima, prve razglednice grada štampane su oko 1898. godine. Na njima su predstavljeni prepoznatljivi arhitektonski motivi i urbane celine, ali često i sporedne ulice, pa i neki manje važni objekti.

Objavljivanje razglednica Sombora

Većinu tih razglednica objavljivali su ovdašnji knjižari, papirničari i izdavači (Adolf Šen, Jožef Kolar, Emil Kaufman, B. Kaufman, S. Hašlak & A. Zombori, A. Hašlak, Milivoj Karakašević, Šandor Bruk, Mor Heht, Ištvan Gering, Mariška Kovač, Svetozar Lugumerski i Andrija Rangl). Bilo je i izdavača sa strane poput Braće Pik iz Beča, čije su razglednice Sombora s kraja XIX veka bile fotografski i štamparski najbolje.

Neke motive grada štampala je i Železnička prodaja razglednica iz Budimpešte. Nemali deo fotografija je, u zanatskom pogledu, uspeo – to su crno-bele ili fotografije u sepiji, bez većeg retuširanja, od kojih su neke sasvim blizu pojma umetničke fotografije (tome je najbliža serija fotografija koju je, između dva svetska rata, izradio ovdašnji foto-studio „Vig“).

Ručno bojenje razglednica Sombora

Ipak, znatan broj ranih razglednica Sombora bio je ručno obojen u procesu retuširanja. To im je oduzimalo dokumentarnu vrednost i davalo naivnu, kičastu, ponekad skoro i karikaturalnu dimenziju. Nekad su, prilikom retuširanja, sa fotografije brisani izvorni detalji i dodavani nepostojeći. Bilo je, prvih godina XX veka, i duhovitih foto-montaža, od kojih su neke predstavljale Sombor u budućnosti (sa automobilima, tramvajima, visećim vozovima i dirižablima), na pojedine fotografije montiran je avion, a neke su se bavile i sitnim porocima svojih sugrađana.

Znatan deo ovih vrednih svedočanstava o starom Somboru sačuvan je u zbirkama kolekcionara Karolja Lanjija i Nandora Majera.

Veliki pozdrav iz Sombora

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login