Bor subvencioniše kupovinu sadnica medonosnih vrsta drveća

PČELARSTVO  
Bor subvencioniše kupovinu sadnica medonosnih vrsta drvećaSJAJNE VESTI IZ BORA

Još jedna sjajna stvar za pčelare u Boru. Naime, Opština Bor je raspisala konkurs za subvencionisanje kupovine sadnica medonosnih vrsta drveća.
Konkurs je otvoren za sva aktivna registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Bor. Za subvencije mogu da konkurišu svi zainteresovani tako što zahtev za subvencionisane sadnice ponednu na pisarnici Opštine Bor. Konkur traje do kraja septembra.

VREDNOST SUBVENCIJE

Ukupan budžet za namenu subvencionisanja kupovine sadnica medonosnih vrsta drveća iznosi 1.000.000 dinara. Svako gazdinstvo može dobiti maksimalan iznos od 50.000 dinara, a pčelari mogu da kupe najmanje stotinu sadnica. Subvencije će se dodeljivati u iznosu od 40% ukupne cene kupljenih sadnica.

„U zadnje dve godine naša opština ulaže u razvoj pčelarstva. Lani smo raspisali konkurs za kupovinu opreme, ove za edukaciju i održavanje, anifestacija, a sada i nabavku sadnica medonosnih vrsta dveća“ – izjavio je član veća Opštine Bor, Aleksandar Micić.

Pogledajte prilog Radio televizija Bor:

PRIJAVA NA KONKURS

Šta je potrebno za ovaj konkurs:

1.Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG) za 2016.godinu (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu-fotokopija. Ovaj dokument se pribavlja u Upravi za trezor).

2.Predračun (fotokopija) za kupovinu sadnica medonosnog drveća overen od strane dobavljača/prodavca.

3.Dokaz o svojstvu obveznika fonda PIO za poljoprivrednike (original), za nosioca i članove RPG (nisu obavezna dokumenta ali se boduju).

4.Dokaz o statusu nezaposlenog lica izdat od NSZ (original) za nosioca i članove RPG (nisu obavezna dokumenta ali se boduju).

5.Fotokopija Izvoda iz registra stočarske proizvodnje za 2016. godinu (dokaz da podnosilac zahteva već uzgaja pčele. Dokument se pribavlja u upravi za trezor).

6.Dokaz o vlasništvu nad parcelom na kojoj je predviđeno podizanje zasada (fotokopija lista nepokretnosti ili fotokopija kopije plana na kojoj je upisano ime vlasnika predmetne parcele; prihvatljivo je da predmetna parcela bude u vlasništvu nosioca ili člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje koristi predmetnu subvenciju).

7.Za subvencionisanje kupovine sadnica medonosnog drveća konkurisao sam/nisam konkurisao kod drugog javnog fonda, i to kod _____________________________ , za iznos od ___________ dinara.

Obrazac možete preuzeti klikom na ovaj link.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login