Bitni kvalitet i količina vode

POLJOPRIVREDA  
Bitni kvalitet i količina vode

SJAJNE VESTI & AGROKLUB

Jesen je stigla! Iako ovaj period godine za mnoge znači privođenje kraju poljoprivrednih radova, za povrtare koji su se odlučili za proizvodnju u objektima zaštićenog prostora „zimski raspust“ je još daleko s obzirom na to da mnogi nedavno počeli novi ciklus proizvodnje. Agrotehničke mere su presudne za postizanje roda visokog kvaliteta, a veliki značaj ima kvalitet i količina vode kojom se biljka navodnjava.

Količina vode potrebna za nesmetan razvoj biljaka u zaštićenom prostoru kao i vreme i način navodnjavanja zavise od više faktora. To jest biljne vrste, kvaliteta vode, fenofaze biljke, načinu gajenja i mikroklime. Stvarne potrebne vrednosti se mogu razlikovati. To zavisi od kvaliteta vode, tipa podloge, tipa zemljišta, sistema za navodnjavanje i temperature u stakleniku/plasteniku.

Kvalitet vode

Voda za navodnjavanje mora da ima zadovoljavajući kvalitet. Ocenjuje se hemijski, mehanički i biološki sastav. Detaljne hemijske analize sprovode specijalizovane institucije, dajući preporuku za pripremu i način primene. Ukoliko se koristi voda iz vodotokova i stajaćih voda analiza se obavlja kvartalno, pri promeni godišnjih doba, a ukoliko je izvor nestalan i češće.

Faza rasta

Biljka u početnim fazama rasta zahteva manje količine vode jer je indeks lisne površine mali, pa je manja i transpiracija. S porastom biljaka i prelaskom iz jedne faze organogeneze u drugu, rastu potrebe za vodom u skladu sa osobinama biljne vrste i uslovima za razvoj.

Biljna vrsta

Svaka biljna vrsta zahteva poseban tretman. U slučaju da se proizvodi više vrsta biljaka u jednom stakleniku/plasteniku dobro bi bilo da se grupišu po vrsti, supstratu na kojem se proizvode i potrebama za navodnjavanjem i mikroklimom.

Količina vode i hraniva

Količina vode i hraniva zavisi od biljne vrste, perioda razvoja i trenutnih uslova za razvoj, pre svega svetlosti. Količina se definiše na osnovu poznavanja prethodnih uticaja, a pokazatelj je, pri proizvodnji na supstratu i količina drenažne vode. Ukoliko je nema, navodnjavanje je nedovoljno, a ukoliko je previše treba smanjiti dotok vode.

Količina hraniva određuje se recepturama, a dodavanje obavlja ručno ili automatski. Ručno se sprovodi za manje objekte, površine do 1.000 m2. Računarski upravljana postrojenja za umešavanje i navodnjavanje obavljaju dodavanje hraniva automatski u skladu sa zadatim programom. Količina rastvora koji se dovodi biljkama menja se u zavisnosti od osvetljenja, odnoso aktivnosti biljaka. Tako se ne samo postiže veći prinos, već i štedi vode i hraniva.

Tekst: Igor Ristić
Foto: Bigstock/Lazurny

Autorka: Verica Matić

U saradnji sa AGROKLUBOM ovaj članak je prenesen u celosti bez izmene.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login