Konkurs sekretarijata za poljoprivredu – 10 miliona dinara za pčelarstvo

PČELARSTVO  
Konkurs sekretarijata za poljoprivredu – 10 miliona dinara za pčelarstvo

SJAJNE VESTI & AGROKLUB

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini. Cilj konkursa je unapređivanje pčelarstva i proizvodnje meda u Pokrajini. Predmetom Konkursa je definisano da novac mora biti utrošen za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje je oko 10 miliona dinara.

Maksimalan iznos 300.000 dinara po prijavi

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se investicije realizovane posle 1. januara ove godine. Sve to mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama i izvodima iz banke. Takođe i garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi do 300.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 50.000 dinara. Razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 100.000 dinara ili veća od toga.

Konkurs otvoren do 15. novembra

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mora biti u aktivnom statusu. Takođe lice koje konkuroše mora imati prebivalište/boravište na teritoriji Vojvodine, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu za istu namenu, mora namenski da koristi i ne otuđi investiciju koja je predmet prijave, niti da je da drugom licu na korišćenje u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, kao i da o tome dostavlja dokaz Sekretarijatu u navedenom vremenskom periodu. Podnosilac prijave mora imati upisano minimalno 10 košnica u Upravi za trezor, ukoliko podnosi zahtev samo za nabavku opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. novembrom 2016. godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Novom Sadu ili ih dostaviti lično, na Pisarnici pokrajinskih organa.

Foto: bigstockphoto.com, mirceab

Autor: Marinko Tica

U saradnji sa AGROKLUBOM ovaj članak je prenesen u celosti bez izmene.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login