Sabor Svetog Arhangela Mihaila i svetih bestelesnih nebesnih sila

RELIGIJA  
Sabor Svetog Arhangela Mihaila i svetih bestelesnih nebesnih sila

SJAJNE VESTI PODSEĆAJU – SVETI ARHANGEL MIHAILO

Pošto se malo zna o angelima evo nekoliko redaka o tim uzvišenim bićima koji se smatraju posrednicima između Boga i ljudi. Njih ima nebrojeno. Smatra se da sva utrobna čedomorstva (pobačaji, abortusi) rezultiraju novim angelima u Carstvu Nebeskome.

Svi angeli obrazuju angelske vojske čiji je „komandant“ Gospod nad vojskama – Gospod Savaot (hebr. C’baot). Postoji devet angelskih činova:

– Serafimi
– Heruvimi
– Prestoli
– Gospodstva
– Sile
– Vlasti
– Načela ili Načalstva
– Arhanđeli
– Anđeli

Najviši činovi su Bogu najbliži i, u skladu sa svojim spoznajnim mogućnostima imaju i najviše saznanja o Bogu. Oni ta svoja saznanja predaju nižim činovima, ovi opet nižim a koji ta saznanja predaju ljudima posebno odabranim od Boga i Crkvi.

Dužnost Angela je da čine dobra i da sve stvari u ovom svetu održavaju u onom redu i poretku, kako je Bog odredio; a naročito da pomažu ljudima, kao svojoj mlađoj i nesavršenijoj braći, u svakom dobrom delu.

Svaki Hrišćanin na dan Krštenja dobije svoga Angela čuvara, koji se naziva Anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duše i tela, i ti Angeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da, zbog svog neznanja ili nesmostrenosti, ne napravi kakvu pogrešku. Ljudi čuju glas svog Anđela; a to je ona duševna borba sa samim sobom, kada se neko rešava da učini kakvo zlo delo, a Anđeo ga odvraća; a čuju glas Anđela i kada učine kakvo dobro i plemenito delo, jer su tada radosni i zadovoljni, a tu radost i zadovoljstvo im Anđeo uliva.

Arhangeli i Angeli imaju važnu ulogu i u mnogim predstavama Velikih praznika: Arhanđel Gavrilo donosi blagu vest Bogorodici, kao i pastirima (o Rođenju Hristovom), brojni su Angeli uz Sv. Jovana Preteču na sceni Hristovog Krštenja, ridajući Angeli lete oko Krsta na Raspeću Hristovom, Anđeo (katkad dva) dočekuje mironosice na grobu Gospodnjem, mnogi Anđeli prate Hrista na silasku u Ad, a drugi ga dočekuju na Vaznesenju, itd.

Koje iz Svetoga pisma, koje iz Svetoga predanja, Crkva pravoslavna doznala je imena sedmorice načelnika angelskih sila, i to: Mihaila, Gavrila, Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila, Varahila (uz to neki spominju i osmog – Jeremila).

NAČELNICI ANGELSKIH SILA

Mihail na jevrejskom jeziku znači: ko je kao Bog ili ko je ravan Bogu? Sv. Mihail izobražava se još od prvih vremena hrišćanskih kao vojvoda, koji u desnoj ruci drži koplje, kojim potire Lucifera, satanu, a u levoj palmovu zelenu grančicu. Na vrh koplja ima platnenu traku sa crvenim krstom. Arhanđeo Mihail smatra se naročito čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi verskih.

Sv. Gavrilo znači – muž Božiji ili krepost Božija. On je blagovestitelj tajni Božjih, naročito tajne bogoovaploćenja, i svih ostalih tajni, koje s onom stoje u vezi. Izobražava se: u desnoj ruci drži fenjer sa zapaljenom svećom unutra, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Ogledalo označava premudrost Božiju, kao tajnu skrivenu.

Sv. Rafailo znači – isceljenje Božije, ili Bog iscelitelj (Tov. 3,17; 25,15). Izobražava se: desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u reci Tigru, a u levoj drži lekarski alabastar.

Sv. Uril – oganj ili svetlost Božija (3. Jezdra 5,16). Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi.

Sv. Jegudil – svetitelj Boga. Izobražava se: u desnoj ruci drži venac zlatan, a u levoj trostruki bič.

Sv. Varahil – blagoslov Božiji. Izobražava se: nosi u nedrima ruže bele.

Jeremil – uzvišenje Božije (3. Jezdra 4,36). Poštuje se kao vnušitelj i pobuditelj uzvišenih pomisli, koje čoveka uzdižu k Bogu.

REDAKCIJA „SJAJNIH VESTI“ ČESTITAJU KRSNU SLAVU ARANĐELOVDAN SVIMA KOJI SLAVEMorate se ulogovati da bi postavili komentar Login