Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

DOGAĐAJI  
Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

SJAJNE VESTI O MEĐUNARODNOM DANU LJUDSKIH PRAVA

Danas se u Srbiji i u svetu obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj dan treba da nas podseti na načela jednakosti i ravnopravnosti među ljudima. Podetimo da su Ujedinjene nacije inicirale nužnost saradnje među državama radi rešavanja međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode. Takođe su inicirale i unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čoveka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru. To stoji u Poveljoi Ujedinjenih nacija 1945. godine, a pet godina kasnije, 10. decembra 1950. godine, UN su usvojile deklaraciju o ljudskim pravima.

Deklaracijom je u prvi plan naglašeno da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Takođe istaknuto je da se njome štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode. Prevashodno prava čoveka: na život i slobodu, pravo na dostojanstvo, pravo na privatnost, kao i na socijalnu sigurnost i udruživanje.

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI

U Srbiji se među najugroženije kategorije kada je reč o preprekama u ostvarivanju osnovnih prava izdvajaju, Romi, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije.
Međunarodni dan ljudskih prava će u Srbiji biti obeležen nizom manifestacija u kojima će učestvovati predstavnici Vlade, kao i civilnog sektora.

Za Dan ljudskih prava koriste se i nazivi:

– Dan prava čoveka
– Međunarodni dan prava čoveka
– Svetski dan ljudski prava
– Svetski dan prava čoveka

Uredništvo „Sjajnih vesti“ poziva na poštovanje ljudskih prava svakog dana, a ne samo danas!
SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login