Petrovac na Mlavi pomaže poljoprivrednicima

POLJOPRIVREDA  
Petrovac na Mlavi pomaže poljoprivrednicima

SJAJNE VESTI & AGROKLUB

Petrovac na Mlavi je opština u kojoj je poljoprivreda delatnost u kojoj učestvuje veliki broj ljudi i kojima je ona osnovno zanimanje. Rukovodstvo opštine je u junu 2016. godine formiralo Komisiju za izradu programa mera podrške poljoprivredne politike i politike rurarlnog razvoja.
Za predsednika komisije imenovan je diplomirani inženjer poljoprivrede Radovan Raković. Sa njim smo razgovarali o aktivnostima komisije i izdvajanjima iz budžeta opštine za poljoprivredu.

Izdvojeno 9,5 miliona dinara

Poljoprivreda u 2017. godini neće biti zapostavljena, jer je iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi izdvojeno 9,5 miliona dinara u ovu svrhu, što je više nego proteklih godina. Nadležni kažu da je na ovaj način prepoznata potreba da se ozbiljnije pristupi poljoprivrednoj proizvodnji i da se kroz niz mera u narednoj godini omogući što većem broju poljoprivrednih proizvođača da dođu do sredstava kojima bi podigli nivo svoje proizvodnje.

„U izradi programa mera vodilo se računa da sve oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja budu zastupljene. Kako je komisija sastavljena od članova sa velikim iskustvom i dugogodišnjem angažovanjem, nije bilo teško uskladiti mišljenja. Pored uobičajenih stavki za ovakve programe – regresa i subvencija za veštačko osemenjavanje krava, nabavke opreme, sadnica, edukacije i slično, predvideli smo da svi oni koji se budu odlučili za organsku proizvodnju budu podržani. Kako kroz pokrivanje inicijalnih troškova sertifikacije, tako i kroz nabavku sertifikovanog semena i sadnog materijala.“ – kaže Radovan Raković.

Akcenat na udruživanju poljoprivrednih proizvođača

Komisija za poljoprivredu održavala je nekoliko sastanka na kojima se razgovaralo o osnivanju Udruženja proizvođača.

“Komisija je pomogla osnivanje Udruženja odgajivača ovaca i koza „Mlavski pastiri“. U planu je osnivanje udruženja odgajivača goveda i proizvođača mleka, kao i udruženje ratara, povrtara i tako dalje. Spremni smo i da postojećim udruženjima (Udruženju voćara, Društvu pšelara Mlava, Udruženju gljivara i ljubitelja prirode „Vilino kolo“, udruženjima žena koje čuvaju tradiciju i drugim) pomognemo u radu. Ovim programom predviđena su sredstva za jačanje organizacija civilnog društva.“ – dodaje Radovan Raković.

Saradnja komisije za poljoprivredu i poljoprivrednika

Poljoprivrednici u opštini Petrovac na Mlavi mogu da očekuju bolju saradnju sa komisijom za poljoprivredu. Ona će svakako biti otvorena i konstruktivna. Razlog tome je što se odlično poznaju i znaju koje su potrebe, ali i problemi sa kojima se suočavaju poloprivrednici.

„Kako se ni jedna proizvodnja ne može planirati na kratke rokove, nego ima svoje cikluse, saradnja može da doprinese donošenju kvalitenih planova za budući razvoj poljoprivrede. Trudimo se da polako gradimo pogodan ambijent za rad i ulaganje, a u tome imamo veliku podršku predstavnika lokalne samouprave. U saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom pripremamo projekte koji bi bili finansirani kroz Program prekogranične saradnje i iz IPARD fondova.“ – objašnjava Radovan Raković.

Razvoj poljoprivrede nije moguć bez mladih

Opstanak poljoprivrede i sela nemoguće je zamisliti bez mladih ljudi. Upravo zbog toga, Petrovac na Mlavi će se truditi da pomogne (samo)zapošljavanje mladih. Pomoć će stići kroz identifikaciju i promociju perspektivnih poljoprivrednih i ne-poljoprivrednih sektora, kao i stimulisanje inovacija.

„Ova mera predviđa istraživanje kako bi se pored primarne poljoprivredne proizvodnje razvijao i prerađivački sektor. Kao što su: proizvodnja sireva, brašna, sušenog voća i slično. Takođe i zanata i domaće radinosti, usluge, OIE, reciklaže, prerada drveta, kulture itd. Smatramo da je ovo veoma važano za ostanak mladih na selu, te da će se prilike za privređivanje u poljoprivredi i uslovi za život na selu poboljšavati.“ – zaključio je Radovan Raković.

Autor i foto: Danijel Grujić

U saradnji sa AGROKLUBOM ovaj članak-intervju je prenesen u celosti bez izmene.

SJAJNO!Morate se ulogovati da bi postavili komentar Login